Inloggen

preview
Nieuwsbrief nr. 7 | 26-11-21

  Nieuwsbrief 

 CBS De Rank

  

21-22

Even bijpraten

De besmettingen lopen steeds verder op en daarom heeft de stichting besloten

om een eensluidend beleid via de nieuwsbrieven bekend te maken. 

Verder houden wij ons aan alle regels, die via de overheid bekend worden gemaakt.

Vrijdag komt er weer een persconferentie waar meer duidelijk zal worden.

We hopen dat het verder rustig blijft en houden u op de hoogte van veranderingen.

 

Het  duurt nog een paar weken en dan is het kerstvakantie. Na de kerstvakantie zal er een extra kleutergroep opstarten.

Deze kleutergroep krijgt juf Christine en juf Jill als leerkrachten.

Juf Christine zal na de kerstvakantie weer starten na haar zwangerschapsverlof.

Ouders van de desbetreffende groepen worden binnenkort hier verder over geïnformeerd.

 

Er zijn weer wat rondleidingen geweest met nieuwe ouders. Weet u in de omgeving iemand met een kleuter van bijna 4, laat gerust weten dat de rondleidingen weer van start zijn gegaan.

Ook vragen wij u om op tijd de jongere broertjes en zusjes op te geven, zodat we kunnen kijken hoeveel groepen er volgend schooljaar weer komen.

Door de coronamaatregelen komt er geen speciale open avond, zoals eerder gebruikelijk was.

 

Inmiddels zijn de voorbereidingen van de decemberfeesten in volle gang. We hopen er ondanks alle regels een aantal fijne feesten van te maken.

Het sinterklaasfeest zal op 3 december met de kinderen gevierd worden.

Het kerstfeest is op woensdagavond 22 december van 18.15-19.15. Meer informatie volgt later.

 

 

Bericht vanuit Wijdevenen

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Vrijdag 12 november is er weer een persconferentie geweest over corona. Onze school maakt onderdeel uit van SPO WIJ de Venen. Op alle scholen van WIJ de Venen gelden de volgende maatregelen:

  • de komende periode kunnen er geen bijeenkomsten met ouders in de school plaatsvinden zoals vieringen van Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar;
  • ouders komen niet in de school, tenzij er een afspraak is gemaakt tussen de school en de ouders en de 1,5 meter afstand goed wordt gehanteerd; deze afspraken kunnen bijvoorbeeld ook gemaakt worden tussen directeur en medezeggenschapsraad of voor een commissie of werkgroep;
  • wij verplichten op onze scholen geen mondkapje; we stellen het wel zeer op prijs dat als u een individuele afspraak op school hebt, dat u dan vrijwillig een mondkapje gebruikt
  • de scholen maken bij besmettingen in de groepen gebruik van een beslisboom; deze kunt u vinden op: https://www.boink.info/beslisboom. De directeur besluit en overlegt bij hoogoplopende aantallen besmettingen met het bestuur; voor quarantaine-regels kunt u de volgende website raadplegen:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen

 

Kerstinzameling Voedselbank

 

 

1

 

KERSTINZAMELINGSACTIE SCHOLEN

 

In de gemeente Alphen aan den Rijn (inclusief Boskoop, Hazerswoude en Koudekerk) maken 200 gezinnen gebruik van de voedselbank. Het gaat dan om ruim 550 personen, waarvan 40% jonger dan 18 jaar).

 

Wij zouden het leuk vinden als zij ook met de Kerst wat extra dingen op tafel kunnen zetten. Vandaar dat wij het fijn vinden dat de CBS DE RANK heeft aangegeven ons hierbij te willen helpen.

 

 

HELPEN JULLIE ALLEMAAL MEE?

 

Neem dan in de week van 6 t/m 10 december iets extra's mee naar school van de producten die de juf of meester aan jullie heeft doorgegeven.

 

Namens alle klanten van de Voedselbank bij voorbaat hartelijk dank.

 

2                 3

4

 

 

 

Jarig!

5

     NOVEMBER

     29  Lois van der Haven 
     30  Isa van Duijvendijk 
     30  Fleur Snel 
     30  Arne Veldman 

 

     DECEMBER 
     02  Lenthe van Burik 
     06  Jake Schenderling 
     09  Lisa Crispijn 

            🌸 Van harte gefeliciteerd, een gezellige verjaardag! 🌸

 

KALENDER

December:

  •   3         Sinterklaasviering
  • 10         Nieuwsbrief nr. 8

www.cbs-de-rank.net             info@cbs-de-rank.net            071 341 2812